Abba, Ojcze

1.
Ty wyzwoliłeś nas, Panie,
Z kajdan i samych siebie,
A Chrystus, stając się bratem,
Nauczył nas wołać do Ciebie:

Ref.
Abba, Ojcze!
Abba, Ojcze!
Abba, Ojcze!
Abba, Ojcze!

2.
Bo Kościół jak drzewo życia
W wieczności zapuszcza korzenie,
Przenika naszą codzienność
I pokazuje nam Ciebie

3.
Bóg hojnym Dawcą jest życia.
On wyswobodził nas z śmierci
I, przygarniając do siebie,
Uczynił Swoimi dziećmi.

4.
Wszyscy jesteśmy braćmi,
Jesteśmy jedną rodziną.
Tej prawdy nic już nie zaćmi
I teraz jest jej godzina.