Benedictus qui venit

Benedictus qui venit,
Benedictus qui venit,
In nomine, in nomine,
In nomine Domini.


(Błogosławiony ten, kto
przychodzi w imię Pańskie.)