Boże, Twa łaska

Boże, Twa łaska nad nami jest.
Twoja miłość przychodzi wciąż.
Działasz w mocy pośród nas.
Przenikasz serca, gładzisz grzech.

Ref.
/ My chcemy więcej Ciebie, więcej łaski Twej,
Pragniemy więcej mocy, więcej miłości Twojej. /x2