Boże, jesteś moim Bogiem

1.
Ciebie całą duszą pragnę
i z tęsknotą oczekuję,
Jak spękana, zeschła ziemia,
w czas posuchy wody łaknie.

Ref.
Boże, jesteś moim Bogiem
Ciebie z troską szukam.
Boże, jesteś moim Bogiem
Ciebie z troską szukam.

2.
W Twej świątyni
ujrzeć pragnę.
Twą potęgę, moc i chwałę
Bowiem Twoją miłość Panie,
bardziej cenię niźli życie.

3.
Póki tylko istnieć będę,
pragnę Ciebie chwalić, Boże,
Dusza moja pełna szczęścia
będzie śpiewać Ci z radością.