Chcę wywyższać Imię Twe

Chcę wywyższać Imię Twe
Chcę zaśpiewać Tobie chwałę
Panie, dziś raduję się
Bo przyszedłeś, by mnie zbawić

Z nieba zstąpiłeś i chcesz
Prowadzić mnie.
Na krzyżu zmarłeś,
By mój zapłacić dług

Z grobu wstałeś i dziś
Nieba Królem jesteś Ty
Chcę wywyższać Imię Twe