Chleb Niebiański

1.
Wzięliśmy i jedliśmy Chleb Błogosławiony, –
Ciało Pana i Krew – drogocenną.
Chleb przemienił Pan, – Kielich zbawczy, Napój orzeźwiający.

Ref.
Chleb Niebiański dał nam Pan – na życie wieczne.

2.
Przyjąwszy Święty Chleb będziemy wysławiali Boga, –
który na całej ziemi uczynił wielkie rzeczy. –
Radujcie się sprawiedliwi w Panu, – przyjmując Ciało i Krew Chrystusa.

3.
Dziś spożywaliśmy Chleb aniołów, –
dziś oglądaliśmy naszego Pana Jezusa Chrystusa. –
Dziś wychwalaliśmy Węgiel żarzący się na ołtarzu, – w cieniu którego śpiewają Serafiny.

4.
Dziś usłyszeliśmy wielki i słodki głos: –
"To Ciało spali ciernie grzechów, –
i oświeci dusze ludzi – przyjmujących Boski Pokarm".