Chrystus Pan karmi nas

Ref.
Chrystus Pan karmi nas
Swoim świętym Ciałem,
Chwalmy Go na wieki!

1.
Duchem całym wielbię Pana,
Boga, Zbawcę jedynego,
Bo w Nim samym odnajduję
Wszelką radość życia mego.

2.
Wielbię, bo chciał wejrzeć z nieba
Na swą sługę uniżoną,
By mnie odtąd wszyscy ludzie,
Mogli zwać błogosławioną.

3.
Sprawił we mnie wielkie dzieła
W Swej dobroci niepojętej.
On Wszechmocny, On Najwyższy,
On sam jeden zawsze Święty.

4.
On, który przez pokolenia
Pozostaje miłosierny
Wobec tego, kto Mu służy
I chce zostać Jemu wierny.

5.
On, który Swą moc objawia,
Gdy wyniosłość serc uniża,
Każdy zamiar może zburzyć,
Który pychą Mu ubliża

6.
W mocy Jego odjąć władzę,
A wydźwignąć pokornego.
Wszystkich głodnych zaspokoić.
Głodem wstrząsnąć bogatego

7.
On się ujął za swym ludem,
Dziećmi wiary Abrahama.
Pomny na Swe miłosierdzie
Obietnicy swej nie złamał.