Chrystus to nadzieja cała nasza

Ref.
Chrystus, Chrystus, to nadzieja cała nasza!
Umierając, zło zwyciężył, pokój nam ogłasza!
On do Ojca nas prowadzi,
Miłość czyni życia prawem.
Chrystus naszym jest pokojem,
naszym pojednaniem.

1.
On jest Słowem nad wiekami,
Pierworodnym pośród stworzeń,
Bóg przez Niego dał nam życie
i ukazał nam swą chwałę.

2.
To On Głową jest Kościoła
i początkiem wszystkich rzeczy.
Zechciał Bóg, by cała pełnia,
w Jego Ciele zamieszkała.

3.
Pokój przyszedł On budować,
między ludźmi dobrej woli,
z Bogiem znowu nas pojednał,
gdy na Krzyżu oddał życie.

4.
On jednoczy we wspólnocie,
przezwyciężył mur wrogości.
Jak Brat starszy nas prowadzi
do radości swego Ojca.