Chwała Bogu Ojcu, w chwale Jego Syn

Chwała Bogu Ojcu, w chwale Jego Syn
Chwała Tobie, Duchu, tworzysz Jedno w Nich
Alleluja Panu, alleluja, alleluja /2x