Ciebie całą duszą pragnę

1.
Ciebie całą duszą pragnę
I z tęsknotą oczekuję,
Jak spękana, zeschła ziemia
W czas posuchy wody łaknie.

Ref.
Boże, jesteś moim Bogiem,
Ciebie z troską szukam.
Boże, jesteś moim Bogiem,
Ciebie z troską szukam.

2.
W Twej świątyni ujrzeć pragnę
Twą potęgę, moc i chwałę,
Bowiem Twoją miłość, Panie,
Bardziej cenię niźli życie.

3.
Póki tylko istnieć będę,
Pragnę Ciebie chwalić, Boże.
Dusza moja pełna szczęścia,
Będzie śpiewać Ci z radością.

4.
Jesteś mym Wspomożycielem,
Cień Twych skrzydeł daje radość.
Całym sercem lgnę do Ciebie,
Twa prawica mnie prowadzi.