Gdy wpatruję się w Twą Świętą twarz

Gdy wpatruję się w Twą świętą twarz,
Gdy rozmyślam o miłości Twej
Wtedy to, co wokół mnie, niknie w cień światłości Twej.

Gdy dotykam sobą serca Twego,
Gdy mą wolę składam u Twych stóp,
Wtedy to, co wokół mnie, w świetle Twym rozprasza się.

Uwielbiam Cię, uwielbiam Cię,
Bo mego życia sens uwielbiać Cię. /2x