Głoś imię Pana

1.
Głoś Imię Pana,
Króla zastępów i chwały,
Złącz się z chórami
niebios zastępów wspaniałych.
Harfa i róg niech zagra:
"Któż jest jak Bóg!"
By krańce ziemi słyszały.

2.
Głoś imię Pana,
On twoim losem kieruje,
Na skrzydłach niesie,
jak orzeł się opiekuje.
Daj Mu swą dłoń,
w przygodzie zawołaj doń,
On cię od zła zachowuje.

3.
Głoś Imię Pana,
razem ze wszystkim, co żyje,
On twoim światłem,
Jemu niech serce twe bije.
On Życiem twym,
wdzięczności śpiewaj Mu hymn
teraz i na wieki. Amen.