Gwiazdo morza głębokiego

1.
Gwiazdo morza głębokiego,
Matko Boga najwyższego,
Panienko, bądź pozdrowiona,
Furto rajska otworzona.

2.
Przez aniołaś pozdrowiona,
gdyś poczęła w sobie Pana.
Imię matki naszej Ewy, winę,
odmieniaj ku pokojowi.

3.
Rozwiąż związki zadłużonym,
przynieś światło zaślepionym.
Odmień, co złe z naszej strony,
nie wypuszczaj nas z obrony.

4.
Iżeś Matką, niech poznamy!
Gdy się więc modlisz za nami,
niechaj Cię Syn Twój wysłucha,
ku nam grzesznym skłoni ucha.

5.
Panno sławna, osobliwa,
skromna, cicha i cierpliwa,
uproś nasze wszystkie winy,
uczyń z grzesznych Boże Syny.