Hej, Jezu, Królem Tyś

1.
Hej, Jezu, Królem Tyś,
Życie Twe uwalnia mnie.
Będę sławić cały dzień,
Doskonałe drogi Twe.

2.
Hej, Jezu, Panem Tyś,
Chcę słuchać Twoich słów.
Twe Królestwo ujrzeć chcę,
Wola Twa niech spełni się.

3.
Chwała Barankowi, cześć,
Weź mnie do ziemi Swej.
Zwyciężymy w imię Twe,
Ogłosimy rządy Twe.

4.
Hej, o hej, o Lwie Judy,
Jak potężnym jesteś Ty.
Hej, o hej, o Lwie Judy,
Jak wspaniałym jesteś Ty.