Idzie mój Pan

/ Idzie mój Pan, idzie mój Pan.
On teraz biegnie, by spotkać mnie. /x2
Mija góry, łąki, lasy,
By Komunii stał się cud.
On chce chlebem nas nakarmić,
By nasycić życia głód.