Ja wiem, w kogo ja wierzę

1.
Ja wiem, w kogo ja wierzę stałością duszy mej:
Mój Pan w tym Sakramencie, potęgi pełen swej.
To ten, co zstąpił z nieba, co życie za mnie dał
I pod postacią Chleba pozostać z nami chciał.

2.
Ja wiem, w kim mam nadzieję, gdy słabnie ducha moc:
To Ten, przed Którym światło pali się w dzień i w noc.
On moim szczęściem w życiu, On światłem w zgonu dzień.
Zwycięża mroki grzechu, rozprasza śmierci cień.

3.
Ja wiem, kogo miłuję nad wszelki świata czar,
Kto poi duszę moją, kto zna miłości żar:
To Król nad wszystkie króle, wielki i dobry Pan,
Co karmi dusze Ciałem i Krwią swych Boskich ran.