Ja wierzę, że to Jezus

1.
Ja wierzę, że to Jezus.
Wierzę, że On Synem Boga jest.
On zmarł i powstał, aby żyć.
I za cenę śmierci życie dał.

Ref.
Wierzę, że jest tu teraz.
On tu teraz jest.
Stoi pośród nas.
Ma moc nas teraz uzdrawiać.
Uzdrowienia moc.
Ma przebaczenia dar.

2.
Ja wierzę Tobie, Panie.
Wierzę, że Tyś Synem Boga jest.
Zmarłeś, powstałeś, aby żyć.
I za cenę śmierci życie dać.

Ref.
Wierzę, że tutaj jesteś.
Ty jesteś tu.
Stoisz pośród nas.
Masz moc nas teraz uzdrawiać.
Uzdrowienia moc.
Masz przebaczenia dar.