Jak dobrze jest dziękować Ci, Panie

Jak dobrze jest dziękować Ci, Panie
I śpiewać psalm Twojemu Imieniu
I opowiadać rano Twoje miłosierdzie,
A w nocy wierność Twoją
przy dziesięciostrunnej harfie i lutni
I dźwięcznej cytrze.