Jak ożywczy deszcz

Jak ożywczy deszcz
Duchu Święty, przyjdź.
Dotknij naszych serc,
Rozpal ognia żar.

Dziś przenikaj nas
Tchnieniem mocy Swej.
Bądź nam światłem dnia
I nadzieją serc.