Jeden jest tylko Pan

7
a
Bogu oddajmy cześć. /x2

2.
On mieszka z nami tu,
By przyjacielem być.
Składamy dzięki za miłość i dary.
Którymi łączy nas.