Jedyny Pan, prawdziwy Bóg

Jedyny Pan, prawdziwy Bóg.
Wszystko, co mam, oddaję Mu.
On jedynym Panem jest - Shema Israel.

Jedyny Pan, prawdziwy Bóg
Shema Israel