Jesteś, Panie, winnym krzewem

1.
Jesteś, Panie, winnym krzewem,
a my Jego latorośle.
/ Moc czerpiemy tylko z Ciebie,
Ty w nas żyjesz Swą miłością. /x2

Ref.
Panie, Panie,
Naucz nas w miłości Twojej trwać.
Panie, Panie,
Naucz nas w miłości Twojej trwać.

2.
Cóż trwałego poza Tobą
człowiek zdziała sam ze siebie?
/ Któż potrafi własne dobro
oblec w kształty nieśmiertelne? /x2

3.
Ty przyjaźnią nas ogarniasz,
tak wspaniałą i szeroką,
/ Że wyzwala pełną radość
w sercu, które Ciebie kocha. /x2

4.
Wejdź, o Jezu, w nasze życie,
głębią łaski, mocą Słowa,
/ Byśmy mogli owoc przynieść,
cześć i chwałę Ojcu oddać. /x2