Jezu, Tyś jest światłością mej duszy

Jezu, Tyś jest światłością mej duszy
Niech ciemność ma nie przemawia do mnie już
Jezu, Tyś jest światłością mej duszy
Daj mi moc przyjąć dziś miłość Twą