Jezus Chrystus jest moim zbawieniem

Ref.
Jezus Chrystus jest moim zbawieniem,
Idąc z Nim, nie lękam się,
Bo w moim sercu gości pewność,
Że mój Pan dziś ze mną jest.

1.
Wychwalam Cię, Panie, mój Boże,
Bo byłem daleko od Ciebie,
Teraz znów Cię odnalazłem,
W Twoim ręku jest życie me.

2.
Biegnijcie z radością do źródeł,
Do źródeł Bożego Zbawienia.
Każdego dnia chwalcie Pana,
Jego Imię wzywajcie wciąż.

3.
Ogłoście całemu ludowi
Wielkie dzieła Bożej miłości
I z radością wspominajcie,
Jak jest wielki i święty Pan.

4.
Śpiewajcie o Stwórcy wszechrzeczy,
Niechaj świat cały pozna Boga.
Trwaj w radości, o Syjonie,
Gdyż Zbawiciel przy tobie jest.