Jezus Królem naszym jest

/ Jezus Królem naszym jest,
Jezus nasz umiłowany. /x2

/ O, wstań, Święty Boże nasz,
O, wstań i zajaśniej nad nami. /x2