Jezus daje nam zbawienie

1.
Jezus daje nam zbawienie
Jezus daje pokój nam
Jemu składam dziękczynienie
Chwałę z serca mego dam

Ref.
Jezus siłą mą, Jezus pieśnią mego życia
Królem wiecznym On, niepojętym w mocy Swej
w Nim znalazłem to, czego szukałem do dzisiaj
On mi podał dłoń, bym zwyciężał w każdy dzień

2.
W Jego ranach uzdrowienie
W Jego śmierci życia dar
Jego krew to oczyszczenie
Jego życie chwałą nam