Kantyk Tobiasza

1.
Błogosław duszo moja Pana,
błogosław duszo moja wielkiego Króla,
albowiem będzie odbudowana
Jerozolima, Jerozolima.

Ref.
Jerozolima, Jerozolima,
Jerozolima, Jerozolima,
Jerozolima odbudowana,
Jerozolima na zawsze.

2.
Twoje bramy będą odbudowane
z szafiru i ze szmaragdu,
z cennych kamieni twoje mury,
twoje wieże z czystego złota.
Twoje place błyszczą rubinem,
twe ulice złotem z Ofiru,
w twoich bramach będzie radość,
w twoich domach zabrzmi śpiew:

3.
Twoje światło dotrze aż do krańców ziemi,
przyjdą do ciebie liczne ludy,
mieszkańcy wielu narodów
do miejsca, gdzie przebywa twe imię.
Pokolenia radować się będą,
wszystkie narody śpiewać ci będą
i w niej imię Twego Wybranego
będzie na zawsze, będzie na zawsze.

4.
Przeklęci, którzy mówią ci słowa okrutne;
przeklęci, którzy cię niszczą,
którzy burzą twoje mury
i równają z ziemią twoje wieże.
Ale błogosławieni, błogosławieni na zawsze
ci, którzy cię odbudowują,
ci, którzy cię wznoszą na nowo,
błogosławieni, którzy cię miłują,
którzy cieszą się z twego pokoju.
Bo w twoich bramach będzie radość,
w twoich domach zabrzmi śpiew.

Ref.
W twoich bramach będzie radość,
w twoich domach zabrzmi śpiew.

Jerozolima...
Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja,
alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.