Ku tobie, miasto święte

Ref.
Ku tobie, miasto święte,
ku tobie, ziemio Zbawiciela:
jak pielgrzymi wędrujący,
przychodzimy do Ciebie.

1.
Jesteśmy Twoim świętym ludem,
który dziś wędruje zjednoczony.
Przychodzisz między nas,
Twa miłość nas prowadzi.

2.
Ty jesteś naszą drogą,
Tyś jest nadzieją naszą,
Tyś jest ubogich bratem.
Amen! Alleluja!