Lud Twój, Panie, lud pielgrzymi

Ref.
Lud Twój, Panie, lud pielgrzymi
Prosi, byś był światłem,
Byś na drodze do Królestwa
Wzmacniał serca swoim Ciałem.
Zostań, zostań wśród nas, o Panie.

1.
Chlebie życia, Tyś sam jest naszą siłą
I czynisz trudną drogę tak bezpieczną,
Jeśli siły na tym szlaku w nas osłabną,
Ręka Twoja niech obdarza wciąż nadzieją.

2.
Twoja Krew niechaj jest napojem mocy
Kieruje zapał kroków w Twoje ślady,
Jeśli radość gaśnie w sercach od słabości,
Twój głos sprawi, że obudzi się w nas świeżość.

3.
Twoje Ciało, o Jezu, rodzi Kościół,
Bo uczysz, żeśmy braćmi w pyle drogi.
Jeśli krzywdy niszczą światło Twej miłości,
Z Twego serca płynie nowe przebaczenie.