Ludu, mój ludu

Ref.
Ludu, mój ludu, cóżem ci uczynił?
W czymem zasmucił, albo w czym zawinił?

1.
Jam cię wyzwolił z mocy faraona,
A tyś przyrządził krzyż na Me ramiona.

2.
Jam cię wprowadził w kraj miodem płynący,
Tyś Mi zgotował śmierci znak hańbiący.

3.
Jam ciebie szczepił, winnico wybrana,
A tyś mnie poił octem, swego Pana.

4.
Jam dla cię spuszczał na Egipt karanie,
A tyś mnie wydał na ubiczowanie.

5.
Jam faraona dał w odmęt bałwanów,
A tyś Mnie wydał książętom kapłanów.

6.
Morzem otworzył, byś szedł suchą nogą.
A tyś Mi włócznią bok otworzył srogą.

7.
Jam był ci wodzem w kolumnie obłoku,
Tyś Mnie wiódł słuchać Piłata wyroku.

8.
Jam ciebie karmił manny rozkoszami,
Tyś Mi odpłacił policzkowaniami.

9.
Jam ci ze skały dobył wodę zdrową,
A tyś Mnie poił goryczą żółciową.

10.
Jam dał, że zbici Chaanan królowie,
A ty zaś trzciną biłeś Mnie po głowie.

11.
Jam dał ci berło Judzie powierzone,
A tyś Mi wtłoczył cierniowa koronę.

12.
Jam cię wywyższył między narodami,
Tyś Mnie na krzyżu podwyższył z łotrami.