Miałem Pana zawsze przed oczami

1.
Miałem Pana zawsze przed oczami,
Zawsze miałem Pana,
Gdyż stoi po mojej prawicy,
Abym się nie zachwiał.
Dlatego cieszy się me serce i raduje język,
Także ciało moje spoczywa w nadziei,
Spoczywa w nadziei.

2.
Że nie zostawisz duszy mej w otchłani,
Nie zostawisz,
Ani nie dasz świętemu Twemu
Ulec skażeniu.
Dajesz mi poznać wszystkie drogi życia, dajesz mi poznać,
I napełniasz mnie, mnie radością Swoją
Przed obliczem Twoim.