Miłości płomień

1.
Miłości płomień ogarnął życie me,
Potoki wód nie ugaszą żaru jej.
Strumienie ze skał nie zaleją ognia tej,
Którą Bóg wzbudził w sercu mym dziś.

Ref.
Uwielbiamy imię Boga z całych sił
I miłości pieśń wznosimy Panu chwał.
Czy ktoś może się porównać z Królem mym?
On sam w serca nasze miłość wlał.

2.
Miłości pieśń zabrzmi wokół Pana chwał,
Gwiazda poranna oświetli blaskiem nas.
Król zaślubi Oblubienicę swą,
Lud Baranka przebywać będzie z Nim.