Misericordias Domini

Misericordias Domini,
in aeternum cantabo.

(O miłosierdziu Pana,
zawsze będę śpiewał)