Moje wędrowanie, Panie mój

1.
Moje wędrowanie - Panie mój
Moje upadanie - Panie mój
Moje powstawanie - Panie mój
Twoje miłowanie

Jesteś dla nas spragnionych jak rosa poranna
Tobie śpiewamy radosne "Hosanna!"
Jesteś dla nas, wędrowców, jak zdrój czystej wody
Duszy wytchnienie, niebiańskie ogrody.

2.
Nasze wędrowanie - Panie nasz
Nasze upadanie - Panie nasz
Nasze powstawanie - Panie nasz
Twoje miłowanie

Jesteś dla nas żeglarzy jak gwiazda zaranna
Tobie śpiewamy radosne "Hosanna!"
Jesteś dla nas pielgrzymów jak burzy ustanie
Jesteś drogą, co nam dziś przez Ojca jest dana.