Niech będzie chwała i cześć

Niech będzie chwała, i cześć, i uwielbienie.
Chwała i cześć Jezusowi.
Chwała, niech będzie chwała.
Tak, Jemu chwała i cześć.