Niechaj zstąpi Duch Twój

Niechaj zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię
Życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce
Obmyj mnie i uświęć mnie
Uwielbienia niech popłynie pieśń

Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał
Chwała Temu, który pierwszy umiłował mnie
Jezus, tylko Jezus Panem jest