Niegodny

Ref.
Niegodny jestem, Panie, przyjąć Cię
do mej duszy, lecz niech to wyznanie,
niech Cię żal mój wzruszy.
Pociesz mnie, przebaczeniem daruj mi
winy, zbrodnie, uświęć mnie swym wejrzeniem,
bym Cię przyjął godnie.

1.
Dzieci niegodne tak wielkiej ofiary
z Twego stołu dary biorą.
Ręce do Ojca podnoszą po dary
z ufnością proszą i pokorą.
Panem i królem Tyś moim na wieki
chociaż sami pobłądzimy.
Jednak spod Twojej nie wyjdziem opieki
gdy Cię pośród nas czujemy.

2.
My za Chrystusa idziemy przykładem
czy w nieszczęściu, czy w niedoli.
On nam wytyczył i wzory i szlaki
jak żyć według Ojca woli.
Boże, Baranku, co gładzisz grzechy świata,
aby lud Twój żył bezpieczny
utwierdź w nas wiarę i miłość do brata,
daj nam pokój, pokój wieczny.