O, Pani, ufność nasza

O, Pani, ufność nasza
W modlitwy Twej obronie.
Chroń nas, chroń nas,
Królowo Pokoju.