O, Panie, Tyś moim Pasterzem

1.
O, Panie, Tyś moim Pasterzem,
Tak dobrym, że nic mi nie braknie.
Do źródeł wód żywych mnie wiedziesz,
Prostymi ścieżkami prowadzisz.

Ref.
Pasterzem moim jest Pan
I nie brak mi niczego.
Pasterzem moim jest Pan
I nie brak mi niczego.

2.
Choć idę przez ciemną dolinę,
Niczego nie muszę się trwożyć,
Bo Pasterz mój zawsze jest przy mnie
W obronie mej stanąć gotowy.

3.
Do stołu Swojego zaprasza,
Na oczach mych wrogów to czyni,
Olejkiem mi głowę namaszcza
I kielich napełnia obficie.

4.
Twa łaska i dobroć podążą
W ślad za mną po dzień mój ostatni,
Aż dotrę, o, Panie, do domu,
By z Tobą zamieszkać na zawsze.