O, Panie, nasz Panie, przedziwne Twe Imię

Ref.
O, Panie, nasz Panie, przedziwne Twe Imię,
I ponad niebiosa Majestat Twój.

1.
Kimże jest człowiek, że o nim pamiętasz,
kim syn człowieczy, że wciąż jesteś z nim?
Przyozdobiłeś go czcią i Swą chwałą,
Boskim Swym życiem dzielisz się z nim.

2.
Dałeś mu władzę nad dziełami rąk Twoich,
I wszystko złożyłeś pod jego stopy:
Owce, i bydło, i dzikie zwierzęta,
I wszystko, co płynie szlakami mórz.

3.
/ Usta dzieci śpiewają Ci chwałę,
Usta niemowląt śpiewają Ci. /x2