O, usłysz mój głos

O usłysz mój głos,
O usłysz mój głos,
Panie mój wołam Cię.
O usłysz mój głos,
O usłysz mój głos
Przyjdź i wysłuchaj mnie.