Oceany

1.
Ty wzywasz na nieznane wody,
Niepewnie, więc swój stawiam krok.
W ukryciu Ciebie odnajduję
I wierzyć chcę, chociaż wokół toń.

Ref.
O, Panie, wzywam imię Twe
I ponad fale wznoszę wzrok,
Gdzie morze drży.
W ramionach Twych wytchnienie me,
Bo Ciebie mam i jestem Twój

2.
W głębinach łaska Twa wystarcza,
Twa mocna dłoń ochrania mnie.
Gdy krok niepewny, strach otacza,
Ty nigdy nie, nie zawiedziesz mnie.

3.
Duchu Święty, naucz ufać Ci bez granic
I poprowadź mnie po wodzie,
Gdziekolwiek mnie powołasz.
Zabierz dalej niż mnie nogi mogą ponieść,
Będę wierzył coraz mocniej,
W obecności mego Zbawcy.