Oddaję Ci całą chwałę i cześć

Oddaję Ci całą chwałę i cześć
Oddaję Ci całe serce swe.

Święty, święty, święty
Wszechmogący Jezus!