Oto Pan Bóg przyjdzie

Oto Pan Bóg przyjdzie
Z rzeszą Świętych k'nam przybędzie,
Wielka światłość w dzień ów będzie.
Alleluja! Alleluja!