Oto ja, poślij mnie

Ref:
Oto ja, poślij mnie
Dotknij ogniem moich warg
Powiedz, Panie, czego chcesz
A moją rozkoszą będzie być posłusznym

1.
Daj mi Twego Ducha
Abym mógł stać się chlebem
Abym stał się winem
Abym gasił Twe pragnienie

2.
Nie chcę Ci już mówić
O moich potrzebach
Panie, Ty wiesz wszystko
Objaw mi Twe pragnienia