Otwórz me oczy, o Panie

Otwórz me oczy, o Panie
Otwórz me oczy i serce
Chcę widzieć Ciebie
Chcę widzieć Ciebie

Wywyższonego widzieć chcę
Ujrzeć Ciebie w blasku Twej chwały
Wylej Swą miłość i moc, gdy śpiewam
Święty, Święty, Święty
Święty, Święty, Święty
Święty, Święty, Święty
Święty, Święty, Święty
Chcę widzieć Ciebie