Pan jest mocą swojego ludu

Pan jest mocą swojego ludu.
Pieśnią moją jest Pan.
Moja tarcza i moja moc.
On jest mym Bogiem, nie jestem sam,
W Nim moja siła, nie jestem sam.