Pan mnie strzeże

Ref.
/ Pan mnie strzeże,
Pan mnie strzeże.
Czuwa nade mną Bóg,
On jest moim cieniem. /x2
Czuwa nade mną Bóg,
Czuwa nade mną Bóg,
Czuwa nade mną Bóg,
Mój Bóg.

1.
Nie boję się,
wchodzę w noc ciemną bez lęku.
Dobrze to wiem,
Ty jesteś ze mną!

2.
Chcę z Tobą chodzić
po wszystkich mych drogach.
Prowadź mnie w mocy Swej,
abym nie upadł.