Pan wywyższony

Pan wywyższony, nasz Król wywyższony
Wśród chwał, uwielbiajmy Go.
Pan wywyższony, nasz Król wywyższony,
Oddajmy Jemu cześć!

On Królem jest, Jego łaska na wieki trwa,
Niebo i ziemia radują się Jego Imieniem.
Pan wywyższony, nasz Król wywyższony
Wśród chwał!