Panie, Twój tron

1.
Panie, Twój tron wznosi się
nad wszystkie ziemie świata.
Jesteś Najwyższy,
Panie mój, Królu mój.

Ref.
Wywyższamy Cię, wywyższamy Cię,
Wywyższamy Cię, Boże nasz.